Vilkår og betingelser

Leiekontrakt / Leie betingelser

 

Takk for at du har valgt Linderud bilutleie AS.
Leietaker/Fører

Leietaker og fører må fremvise gyldig førerkort. Den/de personene som står nevnt i leiekontrakten står til enhver tid ansvarlig i leieperioden for kjøretøyet. Alle sjåfører skal være oppført i leiekontrakten. Skade som er påført med vilje eller ved uaktsomhet kan utleier søke regress mot leietaker. I leieperioden er leietaker økonomisk ansvarlig ovenfor utleier for skader og inntektstap som er påført kjøretøyet ved tyveri. Egenandelen er kr 10000-, og leietaker stilles ansvarlig for alle skader som ikke dekkes av forsikringen.

Leietakers ansvar:

Leietaker skal ikke:

1.Tillate bruk av kjøretøy av en uautorisert sjåfør.
2. Tillate bruk av kjøretøy i en uforsettlig eller hensynsløs måte.
3. La sjåføren bli distrahert av utilbørlige forstyrrelser inne i kjøretøyet.
4. Tillate bruk av kjøretøy for enhver handling av ulovlig virksomhet.
5. Bruke kjøretøyet for bil tauing, eller å engasjere seg i en fart konkurranse.
6. Tillate bruk av kjøretøyet for å bære farlige eller eksplosive stoffer.
7. Bruke kjøretøyet for å transportere vekt i overkant av bilens maksimale lastekapasitet / overbelastning
8. Tillate bruk av kjøretøy til enhver sjåfør som ikke vet hvordan å drive en manuell girkasse (hvis bilen har manuell girkasse)
9. Tillate bruk av kjøretøy som vil resultere i feil lasting.

Bom

Bilen du leier er utstyrt med bom brikke for passering av bomstasjonene inn til Oslo. Leietaker må selv sørge for betaling ved bom passering andre steder og eventuelle bøter med tilleggsgebyrer vil bli ettersendt leietaker. Leietaker er personlig ansvarlig for eventuelle gebyrer og tilleggsavgifter. Ved fakturering av bompenger blir MVA tillagt.

Parkeringsgebyrer

Leietaker må selv dekke all form for parkering i leieperioden. Eventuelle tilleggsgebyrer må betales omgående slik at tilleggsavgifter ikke tilkommer. Leietaker er personlig ansvarlig for eventuelle gebyrer og tilleggsavgifter. Dersom leietaker ikke betaler bot omgående sender vi faktura til leietaker med 50% tillegg.

Tap evt. Driftstans

Linderud bilutleie AS er ikke ansvarlig for skade eller tap av gjenstander tilhørende leietaker denne frakter eller har med seg under leieforholdet. Leietaker må være klar over at vi leier ut bare brukte biler og derfor er det større risiko av drift stans enn nye biler. Derfor anbefaler vi å leie bil av nyere modell dersom du ikke kan tolerere forsinkelser. Linderud bilutleie AS kan ikke stilles økonomisk ansvarlig ved drift stans av kjøretøyet, og enhver form for tap dette påfører leietaker. Linderud bilutleie AS må ved drift stans kontaktes øyeblikkelig og det må ikke utføres noen form for reparasjon eller borttauing uten vårt samtykke. Linderud bilutleie AS er ikke pliktig til å stille med erstatnings bil ved eventuell drift stans.

Vedlikehold

Linderud bilutleie AS er ansvarlig av vedlikehold av bilen. Vi passer på enhver tid at bilen er i god teknisk stand, men ved langtids leie eller ved langkjøring er det leietakers ansvar for å kontrollere væskenivåer ved behov og passe på lufttrykk i alle hjul. Alle utgiftene skal dekkes ved kvittering. Drivstoff og spylervæske er ikke inkludert i leieprisen.

Drivstoff
Leiebilen utleveres med full tank, og innleveres med full tank. Regning på eventuelt manglende drivstoff samt et administrasjonsgebyr på 250-, kr vil bli fakturert leietager i etterkant.

Henting/ levering

Leiebilen hentes og leveres ved samme sted. Leietaker må selv sørge for å fjerne søppel og annet tilhørende denne, og vi oppfordrer alle til å levere bilen i samme stand den ble hentet. Utlevering er fra kl 0730 på hverdager, og innlevering må skje innen kl. 20.00 samme dag hvis ikke noe annet er avtalt. På lørdager og søndager er utlevering fra kl. 10.00, og innlevering innen kl. 20.00 hvis ikke noe annet er avtalt. Ved for sen tilbakelevering påløper en times leie på kr 100 for den første påbegynte time.

Betaling
Betaling gjøres forskuddsvis ved henting av bilen. Diesel og bompenger kommer i tillegg. Ved fakturering av bompenger eller andre utgifter kommer MVA, faktura og administrasjon gebyr i tillegg.

Avbestilling
Avbestilling må skje minimum 48 timer før leieforholdet begynner, hvis ikke blir det avkrevd et avbestillingsgebyr på 400,-

Endring i avtalen
Leietaker godtar avtalen som er hele avtalen mellom partene. Leietaker er enig om at leieavtalen kan kun endres skriftlig og ved signatur både av eieren og leietaker.

Disse vilkårene og betingelsene vises på relevante nettsteder og er ditt ansvar å lese og å forstå. Unnlatelse av å gjøre det vil på ingen måte lindre dine ansvarsområder som beskrevet her i.

 

 

Sted:                              Dato:

 

Leietakers navn:                                                  Leietakers signatur:

Leietakers full adresse:

 

Km.stand ved utlevering:

 

Utleier: Linderudbilutleie AS

Ayaz BashirVilkår og betingelser